Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Aktuality >> Informace pro chovatelé hospodářských zvířat v CHKO Beskydy

Informace pro chovatelé hospodářských zvířat v CHKO Beskydy

Informace pro chovatelé hospodářských zvířat v CHKO Beskydy

24.8.2016

V letošním roce došlo v údolí Vsetínské Bečvy v obci Halenkov k několika útokům šelem.

Chráněná krajinná oblast Beskydy (dále jen "CHKO Beskydy") má od r. 2004 statut Evropsky významné lokality, mj. pro tzv. velké šelmy (rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého). Ty se zde vyskytují v malém počtu a pro svůj vzácný výskyt jsou celoročně chráněné. Protože se nesmí lovit, jsou škody, které občas působí na hospodářském zvířectvu a na včelstvech (medvěd) hrazeny státem.

Foto vlků: autor Karel Brož  V letošním roce došlo v údolí Vsetínské Bečvy v obci Halenkov k několika útokům šelem, s největší pravděpodobností vlků, na nedostatečně zabezpečené ovce. Během šetření těchto škod vyšlo najevo, že někteří chovatelé své dřívější škody nehlásili a zbytečně se tak připravili o možnost získat náhradu škody podle zákona č. 115/2000 Sb. Ke škodám na hospodářských zvířatech mohlo nebo může dojít i na území okolních obcí.

Jelikož někdy škody způsobí psi, je nezbytné vždy provést odborné šetření ke zjištění původce škody. Na území CHKO Beskydy je toto šetření v kompetenci našeho pracoviště. Doporučujeme proto chovatelům, aby škody způsobené šelmami Pes a ohradník (foto Dana Bartošová)na svém hospodářském zvířectvu bezodkladně - nejpozději do 48 hodin od zjištění škody - nahlásili na Správu CHKO Beskydy na telefonní číslo 607 837 854, případně na 571 654 293 (další možné kontakty: 724 804 161, 606 699 381).

Zároveň chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (zejména ovce, kozy příp. malá telata) hlavně na noc řádně zabezpečili: umístili je např. do pevného objektu (stáje, chléva) nebo do vyšší, případně dvojité ohrady v blízkosti domu. Klasickou a osvědčenou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Tato preventivní opatření jsou zásadní, protože zabrání škodám, ale i zbytečné averzi vůči chráněným šelmám.

RNDr. Dana Bartošová

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt