Bagry a ryby

Bagry a ryby

16.11.2016

Vědecký tým v Beskydech řeší rybí dilema: Pozor bagr! Zůstat nebo prchnout?

Úpravy vodních toků jsou všední realitou téměř všech chráněných území České republiky. V Beskydech aktuálně probíhá mezinárodní výzkum, který hledá odpovědi na nelehké otázky týkající se vlivu technických úprav na rybí společenstva. V rámci studie jsou sledovány dva rybí druhy: vranka pruhoploutvá a pstruh obecný.

Cílem studie je určení míry poškození, mortality a zjištění pohybů ryb při technických úpravách malých vodních toků za použití standardních technických postupů (bagr, nákladní vozidlo se sklápěcí nástavbou). Získaná data bude možné využít například pro stanovení účinnějších opatření na ochranu druhů ryb před a po plánovaných úpravách vodních toků.

Výsledky studie budou publikovány v příštím roce v časopise Ochrana přírody.

Na studii spolupracují: Lesy ČR, s.p., Biskupské lesy, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita of Göteborg (Sweden), Université Toulouse – Paul Sabatier (France), SportFiskarna Göteborg (Sweden), AV ČR, Český rybářský svaz, f. Swietelsky a ČSOP Radhošť.

Pozor bagr! Značení ryb pasivním integrátoremMonitoring a záznam označených ryb

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt