Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> CHKO Beskydy má 4 nová zvláště chráněná území

CHKO Beskydy má 4 nová zvláště chráněná území

CHKO Beskydy má 4 nová zvláště chráněná území

26.1.2011

Přibyly zde přírodní rezervace Ropice, Kršle, Lysá hora a přírodní památka Vysutý.

Do nového roku vstoupila Správa CHKO Beskydy bohatší o 4 nová zvláště chráněná území.  K 53 stávajícím tak přibyly přírodní rezervace Ropice, Kršle, Lysá hora a přírodní památka Vysutý.

Přírodní rezervace Kršle se nachází v katastru obce Vyšní Lhoty na rozloze 35,90 ha. Představuje nejníže položené zvláště chráněné území v CHKO Beskydy, kde jsou hlavním předmětem ochrany lesní ekosystémy. V beskydském bioregionu s potenciálně naprosto převládajícími jedlovými bučinami se jedná o ojedinělou lokalitu zachovalých přírodě blízkých bučin.

Přírodní rezervace Ropice se rozkládá ve východní části Moravskoslezských Beskyd v prostoru Ropické rozsochy (katastr obcí Morávka a Řeka). Svou rozlohou 255,3 ha je největší z nově vyhlášených rezervací. Hlavním důvodem ochrany je komplex přírodě blízkých lesních ekosystémů, tvořených převážně starými bukovými lesy s doupnými stromy či smíšenými porosty s převahou smrku, a také významné geomorfologické jevy. Z hlediska ochranářského významu jsou zde nejdůležitější skupinou organismů ptáci s vysokou pestrostí druhů.

Na východním úbočí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd, na katastrálním území obce Krásná, se nachází přírodní rezervace Lysá hora (63,62 ha). Na jejím území najdeme fragmenty původních porostů horských smrčin vytvářející v Západokarpatské biogeografické podprovincii důležitý (a v moravskoslezských Karpatech možná jediný) rozsáhlejší ostrůvek boreální bioty.

Posledním nově vyhlášeným zvláště chráněným územím je přírodní památka Vysutý nacházející se v katastru obce Morávka. Její celková rozloha činí 13,86 ha. Přírodní památka Vysutý je příkladovou ukázkou hluboce zařezaného, aktivně erodujícího vysokogradientového toku Moravskoslezských Beskyd s četnými peřejemi a vodopády. Výškou 17 m patří vodopád mezi nejvyšší v CHKO Beskydy.

Celkově se tedy jedná o téměř 370 ha území, které zabezpečí ochranu nejen významných lesních porostů, cenných geomorfologických jevů a procesů, ale také umožní zachování podmínek podporujících výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů. Nová zvláště chráněná území budou v terénu označena v průběhu tohoto roku.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt