Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> První „rybí rezervace“ v CHKO Beskydy

První „rybí rezervace“ v CHKO Beskydy

První „rybí rezervace“ v CHKO Beskydy

10.1.2017

Na celoročním zákazu sportovního rybolovu a rybářské hospodářské činnosti na vybraných úsecích vodních toků Senice a Černé Ostravice v CHKO Beskydy se dohodli ochránci přírody s místními rybáři.

Počátkem roku 2017 nabyla platnosti dohoda mezi mezi AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy a místními organizacemi ČRS Vsetín a Frýdlant nad Ostravicí, která omezuje výkon rybářského práva v přírodě cenných úsecích vodních toků. Tato dohoda byla implementována do popisu revírů a je pro rybáře závazná. Obě MO ČRS nebudou žádným způsobem zasahovat do přirozeného vývoje ichtyofauny a nebudou v předmětných úsecích provádět hospodářskou činnost, lovit ani vysazovat ryby. Správa CHKO Beskydy bude ve spolupráci s ČRS na těchto lokalitách provádět monitoring rybích společenstev. Cílem záměru je zjistit, jak se rybí společenstva vyvíjí bez zásahu člověka (rybolov, hospodářská činnost). Správa CHKO Beskydy nyní připravuje memorandum (veřejnoprávní smlouvu) o dlouhodobém výzkumu a spolupráci na zachování nově vyhlášených tzv. rybích rezervací.

 Černá Ostravice 1Černá Ostravice 2Senice1Senice2

Vysvětlivky:

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny

RP – Regionální pracoviště

CHKO – Chráněná krajinná oblast

ČRS - Český rybářský svaz

MO – Místní organizace

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt