Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Vrchol Kněhyně není veřejnosti přístupný

Vrchol Kněhyně není veřejnosti přístupný

Vrchol Kněhyně není veřejnosti přístupný

20.4.2018

Správa CHKO Beskydy upozorňuje, že na vrchol Kněhyně (1257m) v Národní přírodní rezervaci Kněhyně-Čertův mlýn, nevede značená stezka a vstup sem tudíž není povolen.

Kněhyně je třetím nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a je pochopitelné, že v minulosti byla oblíbeným cílem turistů. Ovšem mnohem dříve si ji, díky zachovalému prostředí, oblíbila i řada horských druhů zvířat a ptáků. Také proto zde byla v roce 1989 vyhlášena rezervace a vstup veřejnosti omezen pouze na značené stezky. Vzhledem ke vzrůsajícímu náporu lidí na vrcholové polohy Beskyd pak byla stezka na vrchol v r. 2007 zrušena. Od té doby zde platí zákaz výstupu na vrchol.*

Přesto se najde opravdu mnoho jedinců, kteří nedbají velmi pečlivého značení, informačních tabulí ani zábradlí, a na vrchol se vydají. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Beskydy území již 10 pečlivě sleduje. Na „zrušeném“ chodníčku provádí automatické počítání návštěvníků, v území se pohybují strážci. Proud zvědavců však neslábne – spíš naopak. Je proto načase upozornit, že „ochranářům“ už dochází trpělivost.

„Informační tabule, vysvětlování a napomínání se míjí účinkem. V posledních letech jsme investovali jak do značení, tak do fyzických zábran, přesto se na vrchol vydávají stovky lidí,“ řekl vedoucí strážní služby CHKO Beskydy Jiří Lehký.

„Co je platné, když jsou na Kněhyni výborné podmínky pro tetřeva, když pro neustálé rušení zde prakticky nemá šanci“, dodal jeho kolega ze Správy CHKO Beskydy, ornitolog Václav Tomášek. Přitom v loňském roce byl zahájen ambiciózní projekt Lesů ČR, který má skomírající populaci zdejších tetřevů posílit. Existence míst, kde budou mít vzácní ptáci klid je nezbytnou podmínkou. Logicky by jim ho měly poskytnout nejpřísněji chráněné rezervace.

Proto strážci CHKO Beskydy začali neukázněné návštěvníky rezervace pokutovat. „Jen za první tři měsíce roku strážci uložili 16 pokut. Další přestupci budou předvoláni na Správu CHKO“, upřesnil Lehký. Není podle něj nadále únosné, aby se lidé chlubili na internetu či sociálních sítích „dobytím vrcholu Kněhyně“, takže pár takovýchto návštěvníků už pokutu také dostalo. Na závěr dodal, že „poslední beskydští tetřevi – na rozdíl od turistů, nemají kam odejít.“

folvark

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt