Časté dotazy (FAQ)

Jak je to s přespáváním v CHKOB (například při vícedenním přechodu hřebene)?

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na celém území CHKO zakázáno tábořit a rozdělávat ohně, mimo vyhrazená místa. Zákon však žádnou definici táboření neuvádí - z dlouholeté praxe a různých právních výkladů pak vyplynulo poměrně jednoduché pravidlo: táboření = stanování (popř. stan+ oheň).

Na území CHKO Beskydy je tedy možné tábořit (přespávat ve stanu)

1) na veřejném tábořišti u obce Pulčín (N 49°13.56407', E 18°4.53708')

2) v oficiálních kempech, které snadno najdete v turistické mapě, nebo na internetu

3) vyhrazených místech pro dětské tábory (obvykle pouze v termínu letních prázdnin) 

Volné nocování v CHKO, o kterém se již několik let diskutuje na internetu, je možné pouze pokud jde o přenocování - bivak - "pod širákem". To je možné, pokud jde pouze o jednu noc, bez stanu, ohně, odpadků atd. V maloplošných zvláště chráněných územích (NPR, PR, PP - celkem 60 ploch v rámci CHKOB) netolerujeme ani bivakování - tato území mají být klidovými oblastmi pro zvířata a přítomnost člověka (obzvlášť pak v noci) je zde nežádoucí.

Upozorňujeme, že táboření (v celé ČR) je omezeno i jinými zákony - např. zákonem o lesích. A lesníci zatím nejeví podobné známky tolerance jako ochrana přírody. Podobně můžete narazit také na myslivce, kteří mívají námitky vůči večernímu/nočnímu pobytu lidí v honitbě.

Pro vícedenní pobyt v Beskydech dále doporučujeme využít hustou (na poměry ČR nadstandardní) síť horský chat, které jsou od sebe vzdáleny max. několik hodin pochodu.

Jak je to s rozděláváním ohně v CHKOB?

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na celém území CHKO zakázáno tábořit a rozdělávat ohně, mimo vyhrazená místa. Za vyhrazená místa lze považovat trvalá ohniště v blízkosti staveb (na zahradách či pozemcích u rodinných domů, chat či chalup), příp. na místech vyhrazených k táboření.

Pro přípravu teplé stravy při turistice doporučujeme používat turistické vařiče. Nejde ani tak o nebezpečí požáru - oheň odedávna sloužil k "zahánění divé zvěře". Ta je ale v chráněném území, na rozdíl od Vás, doma!

 Pálení klestu při lesnických pracech je třeba hlásit příslušnému krajskému operačnímu středisku hasičů.

Jak je to s létáním s drony?

Stručné vysvětlení problematiky najdete v kapitole Létání s drony.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt