Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Publikace ke stažení >> Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Cílem dokumentace preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy je pořízení základních informací k hodnocení krajinného rázu, kategorizace území z hlediska krajinného rázu včetně stanovení doporučení a návrhů  limitů a regulativů využití území.  Zájmové území bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí pro své výjimečné přírodní hodnoty a rovněž mimořádnou estetickou hodnotu a pestrost krajiny, která vznikla historickým soužitím člověka s přírodou.

ZPRACOVATEL: ARVITA P spol. s r.o., 2007

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt