Kontakty

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon E-mail
Bartošová Dana RNDr. Zoolog, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 dana.bartosova@nature.cz
Běčáková Michaela Mgr. Samostatný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy michaela.becakova@nature.cz
Chytil Petr Mgr. Botanik, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 petr.chytil@nature.cz
Dobešová Kateřina Bc. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy katerina.dobesova@nature.cz
Jaskula František Mgr. Ředitel správy, RP Správa CHKO BESKYDY Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 frantisek.jaskula@nature.cz
Křížová Radmila Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 radmila.krizova@nature.cz
Kubín Miroslav Mgr. Zoolog, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 miroslav.kubin@nature.cz
Lehký Jiří Mgr. Vedoucí odd., krajinář, zemědělec, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jiri.lehky@nature.cz
Morcinková Dana Ing. Zemědělec, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 dana.morcinkova@nature.cz
Müller Jaroslav Ing. Lesník, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jaroslav.muller@nature.cz
Myslikovjan Tomáš Mgr. Lesník, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 tomas.myslikovjan@nature.cz
Petřvalský Jan Mgr. Geolog, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jan.petrvalsky@nature.cz
Pnioková Jana Ing. Krajinář, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jana.pniokova@nature.cz
Poloha Martin Mgr. Vodař, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 martin.poloha@nature.cz
Popelář Pavel Ing. Vedoucí odd., lesník, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 pavel.popelar@nature.cz
Popelářová Marie Mgr. Botanik, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 marie.popelarova@nature.cz
Škrott Milan Ing. Zemědělec, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 milan.skrott@nature.cz
Šulgan František Ing. Vedoucí odd., Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 frantisek.sulgan@nature.cz
Svobodová Jana Krajinář, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jana.svobodova@nature.cz
Turková Jaroslava Krajinář, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jaroslava.turkova@nature.cz
Vojkůvková Jana Asistentka, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 jana.vojkuvkova@nature.cz
Vrátný Karel Ing. Krajinář, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 karel.vratny@nature.cz
Wolf Petr Ph.D. Informatik, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Beskydy 571 654 293 petr.wolf@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt