Hydrografia

Sieć rzeczna i jej powstanie jest kolejnym charakterystycznym elementem tego regionu. Tutejszy typ dzikich żwironośnych biegów, z którymi są powiązane zanikające gatunki roślin i zwierząt, jest wyjątkowy w ramach całej republiki. Cały obszar przekrywa się z chronionym obszarem naturalnej akumulacji wód i zalicza się do wydatnych i dobrej jakości zasobów pitnej wody w CZ.

Orientacyjnie środkiem obszaru przebiegają w kierunku wschodnio – zachodnim główne europejskie wododziały. Biegi na północ od linii Veřovické vrchy - Radhošť - Čertův Mlýn - Martiňák - Bumbálka - Velký Polom - Jablůnkovský przesmyk należą do zlewni rzeki Odry a więc zlewiska Morza Bałtyckiego i biegi na południe od wymienionej linii zaliczają się do zlewni Dunaju i zlewiska Morza Czarnego. Oba obszary są powierzchniowo mniej więcej tej samej wielkości. Do prawych dopływów rzeki Odry zaliczają się na przykład Jičínka, Lubina, Ostravice i Olsza. Ostravice bierze swój początek w Zadních horách zbiegiem Bílé i Černé Ostravice, których dopływami, aż do Frýdlantu są bystre i krótkie potoki. Największym dopływem Ostravice jest Morávka, która nawadnia obszar pomiędzy masywem Łysej Góry, grzebieniem granicznym a grzebieniem Ropice. Północno-wschodnie zbocza Morawsko-śląskich Beskidów nawadnia kilka większych dopływów Olszy, na przykład Lomná, Tyrka, Kopytná i Stonávka.

Południowe zbocza masywu Radhoštkiego i położone na południu grzbiety Wierzchołków Vsetínskich i Javorników zaliczają się już do zlewiska Morza Czarnego. Cały obszar jest nawadniany Bečvou, która powstaje dzięki zbiegu Rožnovské i Vsetínské Bečvy już poza obszarem CHKO Beskydy. Vsetínská Bečva jest dłuższa a jej największym dopływem jest Senice. Krótsza Rožnovská Bečva przepływa przez Rožnovską bruzdę i rozdziela Wierzchołki Vsetínské od Morawsko-śląskich Beskidów.

Teren Beskidów jest stosunkowo ubogi pod względem wód podziemnych, dzięki mało przepuszczalnym masywom fliszu karpackiego, które nie mają dobrych warunków do cyrkulacji wód podziemnych. Specjalnym rodzajem wód są wody mineralne. W Beskidach występują tereny siarkowodorowych źródeł, które mają bardzo małe znaczenie i nie są wykorzystywane. Na tym obszarze znajduje się kilka zbiorników wodnych. Mniejsze, na przykład Horní Bečva i Bystřička, służyły pierwotnie do zatrzymywania wód, obecnie są wykorzystywane jako tereny rekreacyjne. Źródłem wody pitnej i użytkowej są zbiorniki wodne Morávka, Šance i Stanovnice.

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt