Zarząd PK Beskydy >> Charakterystyka >> Paleontologia

Paleontologia

Z paleontologicznego punktu widzenia w przeszłości obszar Beskidów był dosyć zaniedbywany i tak zwanie nieciekawy. Dzięki bardziej szczegółowym badaniom w ostatnich latach znaleziono nowe lokalizacje i ponownie fachowo opisano starsze zapomniane i zbadane obszary.

Najstarsze skamieniałości wywodzą się z wapieni pochodzących z okresu górnej jury z wieku tytońskiego z obszarów Na Vápenkách w Viganticach. Znaleziono tu skorupki orzęsków (Infusoria) gatunku Calpionella alpina LORENZ, zwapieniałe koliste szkielety promiennic i wyjątkowe również aptychy gatunków Lamellaptychus beyrichi (OPPEL), Punctaptychus punctatus VOLTZ i endoszkielety belemnitów.

W těšínsko-hradišťskej monoklinie, na przykład na obszarze Pindula w Trojanovicích, znajdują się amonity z okresu dolnego barremu. Są to na przykład gatunki: Partschiceras infundibulum infundibulum (DORBIGNY), Lytoceras textum VAŠÍČEK, Eulytoceras anisoptychum (UHLIG), Hamulinites parvulus (UHLIG), Anahamulina ex gr. subcylindrica (DORBIGNY), Silesites vulpes (COQUAND), Holcodiscus sp., Hemibaculites saharivae MANOLOV i Barremites psilotatus (UHLIG).

W piaskowcach górnego przedziału godulskiej monokliny (wiek późny santon) była na Pustevnách w kú.Trojanovice znaleziona część kręgosłupa gada o długości 65 cm a szerokości 8 cm. Znalezisko zostało nazwane Radhosticum carpaticum n.gen.n.sp. (i jest przechowywane w depozytarium Morawskiego Muzeum Ziemskiego w Brnie.)

W warstwach menilitowych oligocenu były na terenie Rožnova pod Radhoštěm znalezione elementy szkieletu (zęby, szczęki, kręgi, łuski, nasadki skrzelowe itd.) ryb kościstych, przede wszystkim z rodzaju Lepidopus, Glossanodon, Scopeloides, sporadycznie Clupea, Capros i Cetorhinus.

Z regionu Randúskiego w Zubří są znane znaleziska odcisków jeżowca gatunku Dactylodiscus beskidensis SLACZKA. W ciemno-szarych wapieniach w pobliżu tego regionu znaleziono odciski skorup amonitów, małży, ślimaków i kolców jeża morskiego i różne gatunki bioglyfów.

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt