Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 571 654 293
beskydy@nature.cz

Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. Další informace

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1973
Rozloha: 1160 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 7 národních přírodních rezervací (NPR), 28 přírodních rezervací (PR), 24 přírodních památek (PP)
Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt