Klimatické poměry

Podnebí Beskyd ovlivňuje jejich poloha v centrální části Evropy. Střetávají se zde vlivy oceánického a kontinentálního klimatu. Oceánické vzdušné masy přinášejí počasí s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek. Kontinentální vzduch je charakteristický denními i ročními výkyvy teplot, menším množstvím srážek a oblačnosti. Velký vliv na klima má i členitost reliéfu. Se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota i atmosférický tlak a jsou ovlivňovány i další klimatické faktory. Oblast Beskyd podle klimatického členění České republiky patří do kategorie oblastí chladných. Pouze malá oblast v jižní části Valašska náleží do kategorie mírně teplé oblasti.

Mezi nejdůležitější faktory patří teplota, ta závisí především na nadmořské výšce daného místa. 
S vzestupem výšky o 100 m klesá teplota zhruba o půl  až 1°C. Nejnižší hodnoty teplot má proto Lysá hora, průměrně 2,6°C, zatímco nejníže položené oblasti mají průměr okolo 7°C. Nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším je červenec.

Podobně jako teplota je na nadmořské výšce závislý další klimatický faktor a tím jsou  srážky. Lysá hora, jako nejvyšší vrchol Beskyd, patří s průměrem 1390,8 mm/rok k srážkově nejbohatším lokalitám na území celé České republiky. Nejvíce srážek spadne v červnu až srpnu, nejméně v únoru a březnu. Významnou formou srážek je sníh,  průměrná délka souvislé sněhové pokrývky je na hřebenech 150 až 180 dní. Beskydy patří k oblastem s nejbohatší sněhovou pokrývkou v rámci celé ČR.

Vítr má vliv na další klimatické faktory, především oblačnost, srážky a teplotu. Projevuje se 
i přímo na vegetaci, např. vlajkové formy stromů v exponovaných polohách. Ve volné atmosféře převládá západní směr větru, v přízemních vrstvě je ovlivňován morfologií terénu, převážně členěním horských pásem. Z těchto důvodů v severní části území převládá podíl větrů sever – jih, na Valašsku směr východ – západ.

V horách je větší oblačnost v zimě a v nižších polohách naopak v létě. S oblačností přímo souvisí délka slunečního svitu, která v oblasti Beskyd činí průměrně 1600 hodin za rok.

Častým jevem, vítaným návštěvníky zotavoven a středisek ve vyšších polohách, jsou zimní teplotní inverze, vznikající akumulací těžšího chladného vzduchu v údolích a kotlinách. Na hřebenech hor svítí slunce, zatímco v údolích je doslova “pod mrakem“.

Nepříznivé změny klimatických faktorů mohou způsobit i některé velké zásahy člověka do přírody, např. vodní nádrže 
či velkoplošné odlesnění.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt