Paleontologie

Z paleontologického hlediska byla v minulosti oblast Beskyd dosti opomíjena a takzvaně nezajímavá. Díky podrobnějšímu průzkumu byly v poslední době nalezeny nové lokality a znovu odborně popsány starší pozapomenuté a málo prozkoumané lokality.

Nejstarší zkameněliny pocházejí ze svrchnojurských vápenců tithónského stáří z lokality Na Vápenkách ve Viganticích. 
Nalezeny tu byly loriky nálevníků druhu Calpionella alpina LORENZ, kalcifikované kulovité kostry radiolarií a ojediněle i aptychy druhů Lamellaptychus beyrichi (OPPEL), Punctaptychus punctatus VOLTZ a rostra belemnitů.

V těšínsko-hradišťském souvrství, například na lokalitě Pindula v Trojanovicích, se nacházejí amoniti z období spodního barremu. Jsou to například druhy: Partschiceras infundibulum infundibulum (DORBIGNY), Lytoceras textum VAŠÍČEK, Eulytoceras anisoptychum (UHLIG), Hamulinites parvulus (UHLIG), Anahamulina ex gr. subcylindrica (DORBIGNY), Silesites vulpes (COQUAND), Holcodiscus sp., Hemibaculites saharivae MANOLOV a Barremites psilotatus (UHLIG).

V pískovcích svrchního oddílu godulského souvrství (stáří spodní senon-turon) byla na Pustevnách v kú.Trojanovice objevena 65 cm dlouhá a 8 cm široká část páteře plaza. Nález byl pojmenován Radhosticum carpaticum n.gen.n.sp. (a je uložen 
v depozitáři Moravského zemského muzea v Brně.)

V menilitových vrstvách oligocénu byly na území Rožnova pod Radhoštěm nalezeny izolované kosterní elementy (zuby, čelisti, obratle, šupiny, žaberní násadce aj) kostnatých ryb, především rodů Lepidopus, Glossanodon, Scopeloides, vzácně Clupea, Capros a Cetorhinus.

Z lokality Randúsky v Zubří jsou známy nálezy otisků ježovky druhu Dactylodiscus beskidensis SLACZKA. V tmavě šedých vápencích v blízkosti této lokality byly objeveny otisky schránek amonitů, mlžů, plžů a ostnů mořských ježovek i různé druhy bioglyfů.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt