Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova - EVVO

Patří k hezké tradici pracovišť státní ochrany přírody, že se vedle odborných činností a výkonu státní správy vždy věnovala také osvětě. Oproti národním parkům (ale i některým CHKO), kde jejich správy provozují vlastní návštěvnická a informační centra, 
má tato činnost v Beskydách jistá specifika. Ta jsou dána především velikosti území, jeho hustým osídlením a celoroční vysokou návštěvností. Beskydy, jako pohoří, národopisný region či turistickou destinaci není třeba lidem představovat. Naproti tomu ani za 36 let existence CHKO si její existenci neuvědomuje řada návštěvníků – a co je smutnější, ani mnozí obyvatelé. Správa CHKO se tuto situaci snaží řešit hned několika způsoby.

Nejdelší tradici mají přednášky a besedy o přírodě Beskyd, kterých je ročně několik desítek. Prakticky vždy se jedná o vyžádanou činnost. Vlastní nabídku veřejnosti nečiníme, protože případnou poptávku bychom nebyli schopni uspokojit. Podobné je to s exkurzemi, kde se snažíme vyhovět především odborně zaměřeným střední a vysokým školám a pak také školám místním.

Nejvíce akcí se koná v jarním období, v souvislosti s „ochranářskými svátky“ jako je Den Země (22. dubna) a Evropský den parků (24. května). Vzhledem k tomu, že pracovníci Správy CHKO Beskydy nejsou schopni plně uspokojit poptávku po přednáškách, besedách, exkurzích, brigádách, studentských praxích, otvírá se zde volné pole působnosti pro nevládní ekologické organizace, které mají ve svých řadách šikovné lidi a jsou schopny tuto činnost financovat z grantových prostředků. V Beskydech jich působí celá řada, můžeme zmínit několik nejaktivnějších:

Název organizace Co dělají, v čem se Správou CHKO spolupracují
ACTAEA – Společnost pro přírodu a krajinu vydávání informačních materiálů, výzkum, naučná stezka Javorníky, výstavy
ČSOP Radhošť, Rožnov p.R. Provoz ekocentra v Rožnově p.R.; vydávání informačních materiálů; výstavy; přednášky hlavně na téma ochrany velkých šelem; praktická péče o krajinu
ČSOP Salamandr, Rožnov p.R. vydávání Zpravodaje Beskydy a dalších publikací; příprava a realizace naučných stezek a terénního informačního systému; praktická péče o krajinu; odborné projekty
ČSOP Valašské Meziříčí Pořádání odborných exkurzí; vydávání publikací; naučné stezky a terénní informační systém; odborné semináře a projekty
Hnutí Brontosaurus, ZČ Kolovrátek Praktická péče o krajinu; ochranářské tábory na Horní Bečvě; lidová řemesla
Hnutí Duha Olomouc spolupráce při ochraně a výzkumu šelem; vydávání informačních materiálů; přednášky;
Občanské sdružení Beskydčan,Ostravice Ekologické výchovné programy, průvodcovská činnost, mládežnické tábory „Týden pro les“ aj.
Terénní středisko ekologické výchovy TETŘEV v Horní Lomné Ekologické výchovné programy; přednášky a semináře pro pedagogy, exkurze


Dlouhodobě Správa CHKO Beskydy věnuje pozornost také nepřímému  působení na širší veřejnost. Sem patří především Zpravodaj Beskydy,  webové stránky (tyto, ale i www.valasskakrajina.cz) a především terénní informační systém ochrany přírody.

Ten v současnosti tvoří 6 naučných stezek zřízených a udržovaných Správou a několik desítek informační panelů a tabulí. 
Turisté se tedy mohou vydat po naučných stezkách Radegast, Čertův mlýn, Hradisko, Mionší, Javorníky a Lysá hora. Další stezky byly zřízeny jinými organizacemi a v současné době (březen 2009) je na území CHKO Beskydy celkem 12 NS a další se připravují. 

V roce 2005 se pod patronací ČSOP Valašské Meziříčí a Správy CHKOB rozběhl dlouhodobý projekt „Beskydský poutník“. S pomocí pěkné brožury plné úkolů mohou zájemci ( především dětské a mládežnické kolektivy) poznat Beskydy doslova 
„na vlastní nohy“. Ale nejen to – snahou autorů bylo ukázat rozmanitost a krásu těchto hor, a upozornit na věci, kterých se běžný návštěvník, ale i leckterý domorodec, nevšimne. Drobnou metou na této cestě jsou atraktivní odznaky s motivy medvěda, rysa 
a vlka.

Několik čísel o práci s veřejností v r. 2008

 

počet

odhad návštěvnosti

Naučné stezky ve vlastní správě

6

desítky tisíc

Naučné stezky ve správě jiných subjektů

6

tisíce

Odborné  exkurze

27

650

Přednášky, semináře pro veřejnost

68

2300

Výstavy

7

9000

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt