Formuláře a žádosti

Veškeré žádosti můžete podávat osobně v sídle Správy CHKO Beskydy v Rožnově p.R. v úředních hodinách. K žádosti můžete použít následující formuláře. Podávání žádostí o povolení či výjimky se řídí ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 (Správní řád). Pozornost doporučujeme věnovat především odst. 4) citovaného §37, který stanoví, že žádost se podává písemně (či ústně do protokolu), nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem. Žádost podanou "normálním e-mailem" (bez elektronického podpisu) lze akceptovat pouze pokud je do 5 dnů potvrzena či doplněna písemně.

Žádost ke stavbě:

ZADOST_stavby_2015.doc 60.0 KB (MS-Word)

ZADOST_stavby_2015.pdf 88.0 KB (Adobe Reader)

Žádost k povolení vjezdu:

ZADOST_VJEZDY_2019.doc

ZADOST_VJEZDY_2019.pdf

Žádost k povolení táboření:

ZADOST_tabory.doc

ZADOST_tabory.pdf

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt