Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Chráněná krajinná oblast Beskydy – domov velkých šelem

Chráněná krajinná oblast Beskydy – domov velkých šelem

Chráněná krajinná oblast Beskydy – domov velkých šelem

29.3.2011

pozvánka na výstavu v prostorách NP Malá Fatra ve Varíne (SR) ve dnech 1.4 až 31.5.2011

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, Správou NP Malá Fatra a Školou ochrany prírody Varín připravila v prostorách NP Malá Fatra ve Varíne (SR) ve dnech 1.4 až 31.5.2011výstavu

Chráněná krajinná oblast Beskydy – domov velkých šelem.

Výstava je financovaná z Programu Přeshraniční spolupráce SR a ČR - Příroda nezná hranic. Jedná se o mezinárodní environmentální projekt, který podpořila Evropská unie, konkrétně Evropský fond pro regionální rozvoj. Projekt realizuje Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí a Slovenský zvaz ochranov prírody a krajiny Prievidza.

Na dvaceti panelech je představena chráněná krajinná oblast Beskydy jako evropsky významná lokalita a jako jediné pohoří v České republice, kde se přirozeně vyskytují velké šelmy – rys, vlk nebo medvěd. Převážná část výstavy obsahuje podrobné informace ze života rysů, vlků a medvědů, jejich rozšíření, život, pobytové znaky v terénu, jejich ochrana i vztahy s člověkem. Na panelech najdete informace z České republiky, ze Slovenska i z pohledu Evropské unie.

Součástí výstavy jsou i odlitky stop a další exponáty, které dokreslují život těchto velkých šelem.

Výstava je doplněna cyklem přednášek pro děti, mládež i širokou veřejnost.

 

Ing.František Šulgan

Správa CHKO Beskydy a ZO ČSOP Radhošť

Mobil 724804161, 774652299

Email: františek.sulgan@nature.cz, sulgan@valachnet.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt