Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Filůvka – nová přírodní památka Beskyd

Filůvka – nová přírodní památka Beskyd

Filůvka – nová přírodní památka Beskyd

21.7.2016

Filůvku najdeme v nejvýchodnějším cípu Beskyd, na katastru obce Mosty.

Ve středu 20. července 2016 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Nařízení, kterým byla zřízena Přírodní památka Filůvka. Je to již šedesáté maloplošné chráněné území v CHKO Beskydy.

Filůvka je bezlesá, zemědělská enkláva se stejnojmenným potokem, přímo u hranic se Slovenskem. Přírodní památku pak tvoří cca 7 ha luk a pastvin s mozaikou podmáčených a rašelinných ploch, jaké byly v minulosti běžnou součástí podhorské krajiny Beskyd. Zatímco okolní krajina a její využívání se podstatně změnily, Filůvka zůstala jakoby zapomenuta. Díky tomu je stále malebným koutem, který potěší každého kolemjdoucího.

Ovšem jedním z hlavních důvodů vyhlášení ochrany tohoto území je až masový výskyt některých zvláště chráněných druhů rostlin, jako je např. silně ohrožený všivec lesní, masožravá rosnatka okrouhlolistá či mokřadní orchidej, prstnatec májový. O památku pečují vlastníci pozemků s finanční podporou AOPK ČR.

PP Filůvka (foto: Petr Chytil)PP Filůvka (foto: Petr Chytil)vstavač májový (foto: Petr Chytil)PP Filůvka (foto: Petr Chytil)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt