Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Jak získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Jak získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Jak získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí

11.4.2019

Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Vás srdečně zve na odborný seminář.

Seminář je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020. Seminář seznámí s možnostmi čerpání dotačních prostředků v prioritní ose 4, budou představeny úspěšné projekty financované z OPŽP a v případě příznivého počasí se uskuteční komentovaná vycházka zrevitalizovaným městským parkem.

Termín konání: úterý 30. 4. 2019, 10:00 – 13:00

Místo konání: zasedací místnost Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36 Rožnov pod Radhoštěm 

PROGRAM

  • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (PrŽaP) - aktuální verze
  • podporované aktivity v rámci PO 4 a výzvy pro rok 2019 
  • opatření zaměřená na prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů 
  • speciální opatření pro podporu druhů v projektech – použitelnost a úskalí financování 
  • limity v rozpočtech projektů 
  • hodnocení projektu, role AOPK ČR a SFŽP 
  • představení úspěšných projektů v CHKO Beskydy 

Vstup na seminář je zdarma. 

Přihlásit se lze do 25. 4. 2018 včetně na e-mailové adrese michaela.becakova@nature.cz 

Bude zajištěno drobné občerstvení.

OPZP_prehled.pdf

Pozvanka_seminar 2019_Beskydy.pdf

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt