Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> K Srdci Beskyd? ANO, ale prosíme bez auta

K Srdci Beskyd? ANO, ale prosíme bez auta

K Srdci Beskyd? ANO, ale prosíme bez auta

1.6.2020

V oblíbené rekreační oblasti Podolánky nad obcí Čeladná došlo v březnu 2020 k zásadní změně dopravní situace.

Vlastník zdejších lesů a zároveň lesních komunikací, Biskupské lesy Ostravice, přemístil dopravní značku omezující vjezd směrem k Čeladné. Běžní návštěvníci hor tak mohou dojet jen na lokalitu Plucnarka (u autobus. zastávky Čeladná-Podolánky, Jednota), kde vznikla nová odstavná plocha pro auta na místě bývalého skladu dříví.

Parkoviště v lokalitě Kociánka i u zavřeného hotelu Srdce Beskyd jsou zrušena. Vjezd do této oblasti je nadále možný jen s písemným povolením vlastníka (Biskupských lesů)*, nebo s platnou výjimkou podlezákona o ochraně přírody (povoluje AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy)**.

Ačkoliv dopravní značení o omezení vjezdu bylo řádně a viditelně umístěno  v tuto chvíli evidujeme téměř 200 porušení zákazu vjezdu. Řidiči následně uvádějí různé neuvěřitelné historky, kde se to doslova hemží úrazy, zdravotními potížemi členů rodiny, známých, domácích zvířat, poruchami aut, spotřebičů atp. Většina řidičů uvádí, že si značení nevšimli, protože „se tam jezdilo vždycky“, jen malá část uvedla, že značení viděli, ale nerespektovali ho. Důvod je ale stále stejný - zvyk. Dopravní značka B11 však platí i v horách. A Beskydy potřebují i nějaké klidové oblasti, kam se dá dojít jedině pěšky. Dovolujeme si upozornit, že nerespektování zákazu vjezdu do lesa či zákazu vjezdu mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa na území chráněné krajinné oblasti jsou přestupky, za které hrozí pokuta. Její výše pohybuje od jednoho do 10.000 Kč, podle okolností.

Většina přestupků spáchaných v době nouzového stavu v oblasti Podolánek byla AOPK ČR, Správou CHKO Beskydy zatím řešena napomenutím. Napomenutí řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, kde při návštěvě CHKO Beskyd příště zaparkují, neboť v případě opakovaného porušení zákona se k této skutečnosti přihlédne při stanovení výše sankce. Všechny návštěvníky CHKO Beskydy proto prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení. To se totiž od situace v mapách či zvykům návštěvníků může podstatně lišit a způsobuje to pak zbytečné konflikty.

*§ 20 odst. 1 písm g/ zákona č. 289/1995 Sb. o lesích

**§26 odst.1 písm c/ zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném zění

současná situace - KociánkaNové omezení vjezdu v Podolánkách

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt