Na hřiby do Beskyd?

Na hřiby do Beskyd?

17.9.2020

ANO, ale auto nechte na vyhrazeném parkovišti!

V Beskydech rostou! Ovšem nejen houby, ale i vrásky na čelech správců lesů či chráněné krajinné oblasti. Desítky hřibůchtivých řidičů se nerozpakují zajíždět auty do lesů CHKO Beskydy, nehledíc na platné předpisy (*) či dopravní značení. Především o víkendech stojí auta doslova všude, kde to (teroreticky) jde.

Situaci v terénu sledují pracovníci lesních správ, strážci CHKO i hlídky Policie, a mají plné ruce práce.

Přestupky řidičů řeší na místě podle situace – buď napomenutím a vykázáním z lesa, blokovou pokutou, v případě, že řidič není přítomen, to oznamují správním orgánům. Mezi ně patří i Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Ta od jara eviduje již přes 550 přestupků, neoprávněných vjezdů či státní vozidel na území chráněné krajinné oblasti a vybrala už přes 150 pokut ve výši několika set až několika tisíc korun – záleží na okolnostech každého „případu“.

Možná ještě závažnější problémem než porušení předpisů pak jsou přímé důsledky invaze aut do zdejších lesů. Auta odstavená porůznu na okrají cest či rozcestích blokují lesnický provoz – tam, kde se ještě „protáhne“ osobní auto, už se většinou nevejde velká vyvážecí souprava s osmimetrovými kládami. Extrémem jsou případy, kdy nešťastní řidiči těchto strojů musí i několik hodit čekat, než se z lesa vynoří rodinka s košíky … Je až s podivem, že zatím nedošlo k vážnějšímu konfliktu. Ovšem lesníkům dochází trpělivost – čas (a kůrovec) pracuje proti nim, zablokované náklaďáky se neúměrně prodražují a řidiči odmítají do něktrých lokalit vůbec jezdit.

A nejde jen o těžbu dřeva. V některých místech stojí auta houbařů na soukromých pozemcích, blokují dopravní obsluhu, domácí či jejich návštěvy. Raději nedomýšlet, pokud by do takovýchto míst musela jet sanitka nebo hasiči …

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy proto spolu s lesními správami a obcemi apeluje na návštěvníky Beskyd, aby přednostně využívali hromadnou dopravu. Pokud přesto pojedou do hor autem, tak by řidiči měli věnovat pozornost dopravnímu značení a nejezdit „po paměti“. Na mnoha místech došlo ke změnám a zákazové značky se objevily i tam, kde na to lidé „nebyli zvyklí“. Řidiči by měli vědet, že na celém území CHKO je vjezd mimo silnice a místní komunikace zakázán. Jinými slovy, zákaz zde platí, i když na cestě není umístěna dopravní značka B11.

Za AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy

Jiří Lehký

Rožnov pod Radhoštěm, 16.9.2020

 

*)

§20 odst. 1 písm g/ zákona č. 289/1995 Sb. o lesích

§26 odst.1 písm c/ zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt