Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Náročné opravy horských chodníků finišují

Náročné opravy horských chodníků finišují

Náročné opravy horských chodníků finišují

14.11.2014

Díky neobvykle příznivému podzimnímu počasí probíhá v těchto dnech unikátní rekonstrukce vybraných stezek na hřebenech Beskyd.

Opravuje se například frekventovaná, červeně značená stezka z Ostravice pod vrcholem Lysé hory,  výstup okolo rozhledny Cyrilka u Pusteven. Dále zeleně značený chodník z Radhoště přes stejnojmennou rezervaci do Trojanovic-Ráztoky a také prudké stoupání červené hřebenovky na vrchol Čertova mlýna.

„Party dělníků zde za pomoci metráků kamení a dřevěné kulatiny opravují po léta zanedbávané stezky. Ty poškozuje vysoká návštěvnost a drsné horské počasí. Stav stezek  návštěvníci hor často oprávněně kritizují,“ vysvětluje  Jaroslav Müller z  AOPK ČR,  Správy CHKO Beskydy, který průběh prací pravidelně kontroluje. „Rozbité stezky podporují tvorbu zkratek a obojí pak vodní erozi - proto ochranářům není jejich stav lhostejný“, dodává.

První pokusy o zlepšení začala Správa CHKO Beskydy podnikat po roce 2000, kdy se postupně instalovaly protierozní prahy, schody či odvodnění na stezkách přes rezervace. Způsob a rozsah letošní „generálky“ ale zatím v Beskydech nemá obdoby. Snad nejlépe je to patrné na Lysé hoře. Od června zde Lesy ČR s.p. opravují chodník po bývalé severní sjezdovce. Po náročných přípravách začala koncem září Správa CHKO Beskydy opravu výše uvedeného, asi 500m dlouhého úseku.  

Zvolená technologie – štětování (tzn. dláždění z „na výšku“ skládaných kamenů) se po léta úspěšně používá i v jiných horských oblastech (např. v Krkonoších). Kvalitně postavené cesty se vyznačují značnou odolností a dobře se po nich chodí. Ostatně štětované cesty nejsou třeba na Lysé hoře novinkou. Zbytky těch, které zde (počátkem 20. stol.) vybudovali naši předkové, se dají najít dodnes.

Právě probíhající akci umožnily mimořádně uvolněné prostředky Ministerstva životního prostředí. Opravy stezek provádí, na základě zakázky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zastoupené Správou CHKO Beskydy, firma IBS stavby s.r.o.

Jiří Lehký, Správa CHKO Beskydy

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt