Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Nouzový stav a změny v OPŽP

Nouzový stav a změny v OPŽP

Nouzový stav a změny v OPŽP

2.4.2020

Nouzový stav, ve kterém se naše země ocitla, se promítá i do Operačního programu Životní prostředí. Dovolte mi Vás upozornit na aktuální změny.

Milí žadatelé,

nouzový stav, ve kterém se naše země ocitla, se promítá i do Operačního programu Životní prostředí. Dovolte mi Vás upozornit na aktuální změny při administraci Vašich projektů a žádostí o dotaci: 

  1. Od dnešního dne, tj. 1. 4. 2020, dochází k prodloužení lhůty na podání žádosti u výzev č. 138 a č. 140 o 2 měsíce, a to do 3. srpna 2020. Jedná se o výzvy ke specifickým cílům 4.1 a 4.3 a jelikož jsou kolové, mějte na paměti, že Vaše žádosti se začnou hodnotit až po ukončení výzvy začátkem srpna, ne dřív! Je více než jisté, že výsledek hodnocení a verdikt výběrové komise se dozvíte až na přelomu 2020/2021. Proto, prosím, s ohledem na tuto skutečnost upravte harmonogramy ve Vašich projektech v případě, že nezačnete s realizací již letos. O podmínkách začátku realizace před podáním a schválením žádosti o podporu se dozvíte v aktuálních Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. 
  2. Výzvy č. 139 a 141 zůstávají beze změny průběžné a příjem žádostí je i nadále naplánován do 2. listopadu 2020. Jedná se o výzvy pro specifické cíle 4.2 a 4.4 (bez studie systému sídelní zeleně). Žádosti u průběžných výzev začínají být hodnoceny vždy následující měsíc po podání žádosti o podporu. 
  3. Výzva č. 115 pro specifický cíl 4.4 s opatřením vyplývajícím ze studie systému sídelní zeleně zůstává průběžná, avšak příjem žádostí je prodloužen o 2 měsíce do 31. srpna 2020. Žádosti u průběžných výzev začínají být hodnoceny vždy následující měsíc po podání žádosti o podporu. 
  4. Výzva č. 110 (prevence škod způsobených ZCHD) zůstává beze změn průběžná s plánovaným příjmem žádostí do 4. ledna 2021. 

U přijatých žádostí přistupujeme k možnosti prodloužení termínů pro doplnění žádostí ve formální kontrole a kontrole přijatelnosti. V těchto případech budeme postupovat shodně se SFŽP ve smyslu jimi vydané aktuality (https://www.opzp.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/).

Uvedený postup bude platit pouze pro dobu vyhlášeného stavu nouze! 

Veškeré aktuální informace naleznete na stránkách http://www.opzp.cz/. Vřele doporučuji je sledovat. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

Michaela Běčáková

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt