Odešel Ludvík Kunc

Odešel Ludvík Kunc

1.7.2021

V pondělí 28. 6. 2021 se k nám dostala smutná zpráva o úmrtí pana Ludvíka Kunce, známého zoologa, publicisty a výtvarníka.

Ludvík Kunc se narodil 17. 5. 1934 v Olešné u Rakovníka. Zvířata začal detailně pozorovat a ztvárňovat už od dětství. V Praze studoval grafickou školu a později také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vystudoval knižní grafiku a ilustraci. Pracovní uplatnění nalezl v ZOO Ostrava, kde působil 43 let (v období 1961- 2004) jako odborný pracovník a výtvarník. Výrazně se zasloužil o realizaci evropských projektů reintrodukce rysa ostrovida v oblastech, kde tato šelma vymizela. Napsal 8 publikací, v nichž popisuje své zážitky se zvířaty, výsledky svých pozorování a poznatky. Zpracoval také množství odborných článků a podílel se na různých filmových dokumentech zaměřených na problematiku velkých šelem.   A zejména byl obdivuhodný jeho výtvarný rukopis a to, jak dokonale dokázal ztvárnit zvířata a okolní přírodu.  Výstavy jeho obrazů, především akvarelů a perokreseb, se všude těšily velkému zájmu široké veřejnosti a jeho díla jsou ozdobou mnoha pracovišť i domovů jeho příznivců a obdivovatelů. V roce 2018 obdržel Ludvík Kunc ekologickou cenu Josefa Vavrouška.

Se Správou CHKO Beskydy spolupracoval Ludvík Kunc více než 40 let při ochraně a popularizaci rysů, vlků a medvědů v Beskydech. Někteří z nás jsme s ním navázali trvalá přátelství. I když byl v posledních letech vážně nemocen, průběžně jsme se s ním donedávna setkávali a těšili se z jeho přítomnosti a zajímavého povídání i z jeho umělecké tvorby, ve které pokračoval přes své zdravotní problémy do posledních dní. Odchod Ludvíka Kunce nás všechny, kdo jsme ho znali, velmi zasáhl a rozesmutnil. Budeme na něho vzpomínat jako na skvělého člověka, umělce, odborníka a kamaráda, kterého jsme si moc vážili a měli ho rádi.

Za AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy: Dana Bartošová, František Jaskula, František Šulgan

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt