Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Poledňana - větší a krásnější

Poledňana - větší a krásnější

Poledňana - větší a krásnější

12.1.2015

Koncem minulého roku byla přírodní rezervace Poledňana zvětšena na více než dvojnásobek původní rozlohy.

Unikátní území ve Starých Hamrech, které kdysi zaujalo také profesora Aloise Zlatníka, je chráněno již od roku 1955. Koncem minulého roku byla přírodní rezervace Poledňana zvětšena na více než dvojnásobek (z 15,9 na 33,7 hektaru). Rezervace má nyní tři části - chrání květnaté i kyselé bučiny, lesní prameniště a suťové lesy. Na lesy je zde vázána řada zvířat, především ptáků, ze vzácných např. strakapoud bělohřbetý, puštík bělavý a čáp černý. Území navštěvuje také rys.

PR Poledňana (archiv AOPK ČR)PR Poledňana (archiv AOPK ČR)PR Poledňana (archiv AOPK ČR)PR Poledňana (archiv AOPK ČR)PR Poledňana (AOPK ČR 2015)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt