Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Pomozte s mapováním chřástala v Beskydech

Pomozte s mapováním chřástala v Beskydech

Pomozte s mapováním chřástala v Beskydech

23.5.2012

Je to snadné, zapojit se může každý

Proč vlastně mapování probíhá:

1.   chřástal polní jako celosvětově ohrožený druh chráněný evropskou  i naší legislativou,  vůči EU povinnost zachování početních stavů druhu v ČR  v rámci vyhlášených ptačích oblastí,  dle směrnice Rady 79/409/EFC o ochraně volně žijícíh ptáků povinnost státu  pravidelného reportingu směrem k Evropské komisi o stavech chřástala polního

2. povinný monitoring chřástala polního probíhá   v CHKO Beskydy  v  PO Horní Vsacko a dle určitého stanoveného harmonogramu (neprobíhá každoročně)

3. oproti tomu celobeskydské mapování chřástala polního probíhá na celém území CHKO Beskydy, tedy i  mimo území PO Horní Vsacko, s cílem provádět mapování každoročně

4. proč mapování a k čemu jsou využity získané údaje - ucelená řada dat o výskytu umožňuje získat přehled o vývoji  a stavu populace, získaná dat využita k ochraně druhu - při výkonu státní správy na území CHKO Beskydy správou CHKOB -  především k ochraně biotopu chřástala před zástavbou při posuzování a schvalování územních plánů obcí, při stanovování dotačních titulů k ochraně hnízdícího chřástala pro jednotlivé zemědělské bloky obhospodařované zemědělci, při povolování smykování a mulčování zemědělských bloků, při schvalování pozemkových úprav, povolování  sportovních a rekreačních aktivit v území

Organizace vlastního mapování:

1. sčítají se volající samci podle nápadného řezavého hlasu (http://www.rozhlas.cz/hlas/kratkokridli/_zprava/chrastal-polni--32981)

2. termín sčítání - hlavní termín mapování od 10.5. do 10.6. především v nočních hodinách, s možností získávání dalších dat o výskytu i během druhého hnízdění do konce července

3. nejsou  určení mapovatelé a zapojit se může každý zájemce, není třeba speciálních ornitologických znalostí

4. nutno zaznamenat - datum, počet volajících samců, co nejlépe popsat místo výskytu nejlépe bodem v mapě (např. mapy.cz)

5. existují doporučené trasy mapování s očekávaným výskytem, ze kterých je vhodné si vybrat, je ovšem možné si navrhnout i svou trasu např. dle místa bydliště, nutné je vybranou trasu nahlásit na adresu správy CHKOB (viz. přehled tras)

6. pozorování zaslat na správu CHKO Beskydy na adresu: milan.skrott@nature.cz nebo beskydy@nature.cz

 

Děkujeme, že se mapování chřástala zúčastníte spolu s námi.

(foto: Radomír Jirsák)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt