Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020

Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020

Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020

13.6.2018

Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Vás srdečně zve na odborný seminář.

Seminář je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní

osy 4 OPŽP 2014–2020. Seminář seznámí s možnostmi čerpání dotačních

prostředků v prioritní ose 4, budou představeny úspěšné projekty financované z OPŽP a v případě příznivého počasí se uskuteční komentovaná vycházka zrevitalizovaným městským parkem.

Termín konání: pondělí 25. 6. 2018, 10:00 – 14:00

Místo konání: zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128

PROGRAM

  • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (PrŽaP) - aktuální verze a hlavní změny
  • podporované aktivity v rámci PO 4 a výzvy pro rok 2018
  • speciální opatření pro podporu druhů v projektech – použitelnost a úskalí financování
  • limity v rozpočtu (se zaměřením na SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)
  • hodnocení projektu, role AOPK ČR a SFŽP
  • představení úspěšných projektů v CHKO Beskydy
  • v případě příznivého počasí komentovaná vycházka do městského parku v Rožnově pod Radhoštěm (úspěšný projekt OPŽP 2014 – 2020, SC 4.4)

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze do 19. 6. 2018 včetně na e-mailové adrese michaela.becakova@nature.cz

Bude zajištěno drobné občerstvení.

Informace najdete také v přiloženém dokumentu:Pozvanka_seminar2018_Beskydy.pdf

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt