Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Projekt LIFE+ Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody

Projekt LIFE+ Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody

Projekt LIFE+ Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody

28.1.2011

Projekt LIFE+ Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+. Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj, který na projektu spolupracuje s partnery: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, s.p., Ministerstvo životního prostředí České republiky, Občanské sdružení Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Odkazy na projekt:

http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz/

http://www.salamandr.info/projekty/informacni-a-komunikacni-system-op/

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt