Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Sčítáme chřástaly v celé CHKO Beskydy

Sčítáme chřástaly v celé CHKO Beskydy

Sčítáme chřástaly v celé CHKO Beskydy

1.6.2020

Správa CHKO Beskydy akci organizuje ve spolupráci s místními ornitology.

Správa CHKO Beskydy ve spolupráci s místními ornitology letos organizuje celobeskydské sčítání chřástala polního, které kvůli suchému jaru začalo později, až 29. května 2020. Více než 20 mapovatelů vyrazí v nočních hodinách na 60 předem určených tras rozmístěných po celé chráněné krajinné oblasti a budou zapisovat jednotlivé volající samce tohoto silně ohroženého druhu ptáka zemědělské krajiny. Získaná data o počtech a místě výskytu chřástalů budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) a využita při tvorbě územních plánů jednotlivých obcí a k dialogu o možnostech úpravy zemědělského hospodaření na nejcennějších stanovištích. 

Chřástal polní (Crex crex) je evropsky významným druhem a v rámci CHKO Beskydy je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Horní Vsacko. Jde o tažného ptáka, který na svá hnízdiště do Evropy přilétá během května a navzdory svému druhovému jménu obývá přednostně louky. Ke hnízdění si vybírá vlhčí místa. Podobně jako ostatní druhy zemědělské krajiny je ohrožen změnou hospodaření (brzké termíny seče trávy na senáž na velkých půdních blocích), ale také zavedením celoroční pastvy (přeměna luk na pastviny a likvidace hnízd kopyty hospodářských zvířat) a změnou klimatu (sušší roky způsobují stále pozdější růst trávy do takové velikosti, aby poskytla chřástalovi potřebný kryt). V neposlední řadě dochází i ke ztrátě biotopů v souvislosti s rozvojem stavební činnosti v jednotlivých obcích. Chřástal polní je deštníkovým druhem - jeho ochranou chráníme i další organismy a celý jejich biotop.

text a fotografie: Michaela Běčáková

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt