Časté dotazy (FAQ)

Může se na Travný?

Tj. mohu jako běžný pěší turista po 1.5.2020, kdy zde byly zrušeny turistické značky, vystoupit na vrchol Travného (1203 m), příp. Malého Travného (1100m)?

ANO - ale ... 

1) je třeba vědět, že ve vrcholových partiích Travného je pohyb lidí nežádoucí, byť (zatím) není nezákonný. Turistické značky byly zrušeny za účelem omezení pohybu lidí a snížení rizika vyrušování kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Případní návštěvníci této hory by se měli pohybovat pouze po lesních cestách, příp. v trase bývalých turistických značených cest. Přítomnost turistů v době od setmění do svítání je vysloveně bezohledná. 

2) vstup na území přírodní rezervace Travný a PR Travný potok, mimo zpevněné lesní cesty není bez písemného souhlasu Správy CHKO Beskydy povolen. Hranice rezervací jsou v terénu vyznačeny červenými pruhy na stromech a tabulemi se státním znakem. jejich vymezení . Vymezení obou PR najdete v každé papírové mapě MS Beskyd i běžně používaných mapových serverech. 

3) další omezení vstupu/vjezdu veřejnosti do lesů může vydat orgán státní správy lesů či státní správy myslivosti (Magistrát FM, obor ŽP), obzvlášť pokud se ukáže, že "pouhé zrušení značek" nestačí.

Jak je to s přespáváním v CHKOB (například při vícedenním přechodu hřebene)?

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na celém území CHKO zakázáno tábořit a rozdělávat ohně, mimo vyhrazená místa. Zákon však žádnou definici táboření neuvádí - z dlouholeté praxe a různých právních výkladů pak vyplynulo poměrně jednoduché pravidlo: táboření = stanování (popř. stan+ oheň).

Na území CHKO Beskydy je tedy možné tábořit (přespávat ve stanu)

1) na veřejném tábořišti u obce Pulčín (N 49°13.56407', E 18°4.53708')

2) v oficiálních kempech, které snadno najdete v turistické mapě, nebo na internetu

3) vyhrazených místech pro dětské tábory (obvykle pouze v termínu letních prázdnin) 

Volné nocování v CHKO, o kterém se již několik let diskutuje na internetu, je možné pouze pokud jde o přenocování - bivak - "pod širákem". To je možné, pokud jde pouze o jednu noc, bez stanu, ohně, odpadků atd. V maloplošných zvláště chráněných územích (NPR, PR, PP - celkem 60 ploch v rámci CHKOB) netolerujeme ani bivakování - tato území mají být klidovými oblastmi pro zvířata a přítomnost člověka (obzvlášť pak v noci) je zde nežádoucí.

Upozorňujeme, že táboření (v celé ČR) je omezeno i jinými zákony - např. zákonem o lesích. A lesníci zatím nejeví podobné známky tolerance jako ochrana přírody. Podobně můžete narazit také na myslivce, kteří mívají námitky vůči večernímu/nočnímu pobytu lidí v honitbě.

Pro vícedenní pobyt v Beskydech dále doporučujeme využít hustou (na poměry ČR nadstandardní) síť horský chat, které jsou od sebe vzdáleny max. několik hodin pochodu.

Jak je to s rozděláváním ohně v CHKOB?

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na celém území CHKO zakázáno tábořit a rozdělávat ohně, mimo vyhrazená místa. Za vyhrazená místa lze považovat trvalá ohniště v blízkosti staveb (na zahradách či pozemcích u rodinných domů, chat či chalup), příp. na místech vyhrazených k táboření.

Pro přípravu teplé stravy při turistice doporučujeme používat turistické vařiče. Nejde ani tak o nebezpečí požáru - oheň odedávna sloužil k "zahánění divé zvěře". Ta je ale v chráněném území, na rozdíl od Vás, doma!

 Pálení klestu při lesnických pracech je třeba hlásit příslušnému krajskému operačnímu středisku hasičů.

Jak je to s létáním s drony?

Stručné vysvětlení problematiky najdete v kapitole Létání s drony.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt