Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny

V Chráněné krajinné oblasti Beskydy (stejně jako v dalších CHKO) je příroda chráněna na několika úrovních. Území CHKO Beskydy je podle přírodních hodnot rozděleno odstupňovaně do čtyř zón. Dále je zde vyhlášena řada maloplošných zvláště chráněných území, památných stromů a vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin a živočichů. Neméně důležité je i to, aby zůstaly do budoucna zachovány a rozvíjeny hodnoty zdejší krajiny, její pestrost, příroda i typický vzhled sídel a staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt