Natura 2000

Evropské přírodní dědictví

NATURA 2000 je soustava lokalit chránící vybrané druhy rostlin a živočichů, které jsou na pokraji vyhynutí a vzácná přírodní stanoviště na území Evropské unie (přírodním stanovištěm je např. květnatá bučina, jalovcová pastvina, orchidejová louka, 
lesní prameniště apod.) Na těchto lokalitách je pak věnována zvláštní pozornost sladění zájmu ochrany přírody a šetrného hospodaření. Podíl na tomto programu Evropské unie je povinný pro všechny členské státy a Česká republika se k němu zavázala při svém vstupu.

Co tvoří soustavu NATURA 2000?

Začlenění cenných přírodních lokalit v České republice do seznamu lokalit celoevropského přírodního dědictví předchází důkladná příprava. Pro zodpovědné posouzení je nutné získat aktuální informace o výskytu vybraných druhů a přírodních stanovišť. Proto, již od roku 2000, probíhá rozsáhlé mapování celého území České republiky. Terénní mapování je prováděno vybranými specialisty výhradně podle odborných kritérií a v souladu se směrnicemi EU.

Důkazem toho, že Chráněná krajinná oblast Beskydy je významná z celoevropského hlediska, je navržení dvou oblastí pro ochranu ptactva a celého území CHKO pro ochranu ostatních druhů a stanovišť.

Kde najít další informace?

Další informace o soustavě NATURA 2000 získáte na internetové adrese: www.Natura2000.cz a www.nature.cz. Informace z území Chráněné krajinné oblasti Beskydy na www.ValasskaKrajina.cz nebo přímo na Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 654 293.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt