Ptačí oblasti

Ptáci patří celosvětově mezi nejvíce ohrožené skupiny živočichů. Ze zhruba 10000 dnes známých druhů, u 5000 druhů trvale klesá početnost jejich populací a přes 1000 druhů je na samém pokraji vyhubení. Podle odborných studií je postup vymírání ptáků alarmující také v rámci Evropské unie. Z těchto důvodů se státy EU zavázaly učinit patřičné kroky k ochraně nejvíce ohrožených druhů. Jedním z kroků je vyhlášení tzv. Ptačích oblastí.

Na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy jsou vyhlášeny dvě ptačí oblasti, tj. v jižní části s názvem Horní Vsacko 
a na severu Beskydy. Tato území jsou hnízdištěm více než 20 druhů ptáků, uvedených ve směrnicích EU.

Horní Vsacko

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany:

Druh Počet párů
Chřástal polní 60 - 80
Datlík tříprstý 7 - 15
Čáp černý 7 - 11
Jeřábek lesní  50 - 70
Lejsek malý 100 - 170
Strakapoud bělohřbetý 25 - 45
Ťuhýk obecný 350 - 440

 

Další významné druhy, jež se vyskytují v této oblasti:

Druh Počet párů
Datel černý  25 - 45 
Kulíšek nejmenší  15 - 25 
Ledňáček říční  1 - 3 
Lejsek bělokrký  200 - 280 
Pěnice vlašská  20 - 30 
Puštík bělavý  0 - 1 
Sýc rousný  8 - 15 
Tetřev hlušec  3 - 6 (tokající samci) 
Včelojed lesní  6 - 10 
Výr velký  0 - 1 
Žluna šedá  20 - 30 


Beskydy

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany:

Druh Počet párů
Datel černý  60–90 
Datlík tříprstý  15 - 35 
Čáp černý  10 - 15 
Jeřábek lesní  35 - 50 
Kulíšek nejmenší 30 - 40 
Lejsek malý  140 - 180 
Puštík bělavý  4 - 8 
Strakapoud bělohřbetý  50 - 80 
Tetřev hlušec  10 - 15 (tokající samci)
Žluna šedá  35 - 50 

 

Další významné druhy, jež se vyskytují na této lokalitě:

Druh Počet párů
Chřástal polní  10 - 15 
Ledňáček říční  1 - 5 
Lejsek bělokrký  300 - 350 
Sýc rousný  10 - 20 
Včelojed lesní  5 - 10 
Výr velký  1 - 3 
Ťuhýk obecný  40 - 50 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt