Ptačí oblast Beskydy

Rozloha: 41 702 ha  (cca 1/3 CHKO Beskydy)

Zřízena:  Nařízením vlády ČR č. 687/2004 Sb. 

Poloha: severní část CHKO Beskydy – Moravskoslezské Beskydy

Ptačí oblasti jsou jedním z nástrojů, kterými se Evropská unie snaží reagovat na prokazatelný úbytek mnoha ptačích druhů. Na tomto místě Vám chceme představit jednu ze 41 českých a druhou z beskydských ptačích oblastí - PO Beskydy.  Díky rozsáhlým a místy velmi zachovalým lesům je zde předmětem ochrany  10 typicky lesních druhů.

Pět z nich jsme si představili již v minulém čísle jako obyvatele PO Horní Vsacko - čáp černý,  jeřábek lesní, datlík tříprstý, lejsek malý a strakapoud bělohřbetý. Všechny hnízdí i v PO Beskydy, ovšem dva druhy zde dosahují výrazně vyšší početnosti - strakapoud bělohřbetý (75-95 párů) a jeřábek lesní (125-175 párů).

Asi nejvzácnějším ptákem Beskyd je tetřev hlušec ( 15-24 ks) – který je velmi náročný na kvalitu svého prostředí a naopak velmi citlivý na vyrušování. Poslední tetřevi žijí na místech se zbytky pralesovitých porostů s vyšším podílem jehličnanů a dostatkem bobulovin. Puštík bělavý (15-20 párů)–je naše druhá největší sova a kromě Beskyd hnízdí ještě na Šumavě. Ke hnízdění vyhledává opět pralesovité porosty s mohutnými zlomenými kmeny či dutinami, případně hnízdy dravců.

 Jedním z nejméně nápadných ptačích obyvatel PO Beskydy je lejsek malý (65-105 párů). Sameček se podobá o něco známější července obecné, ale z běžných návštěvníků jej málokdo viděl. Ze zimovišť totiž přilétá až v květnu, kdy se staré bučiny, které vyhledává ke hnízdění, začínají zelenat – jeho přítomnost tak prozradí obvykle jen typický zpěv.

Podobně nenápadným obyvatelem starých porostů s převahou smrku je kulíšek nejmenší (20-30 párů). Tato sovička se za soumraku ozývá tichým „smutným“ pískáním a hnízdí v dutinách vytesaných datly či strakapoudy.

Posledním z tzv. kritériovým druhem ptačí oblasti Beskydy je žluna šedá (25-35 párů) – je to „horská“ příbuzná známější o hojnější žluny zelené, kterou můžete zahlédnout i v městských parcích. Žluny hnízdí ostrůvkovitě opět tam, kde jsou staré lesní porosty s rozpadajícími se stromy, kde hledají v tlejícím dřevě larvy hmyzu.

Obdobně jako v PO Horní Vsacko i zde Správa CHKO Beskydy spolu s ornitology vymezila pro tyto druhy  tzv. „jádrová území“. Po dohodě s lesníky je kladen důraz na zachování doupných a odumřelých stromů,  vyloučení holosečí. a ponechávání určitého minimálního počtu vzrostlých stromů na ploše těžby.

Největším úspěchem z pohledu a potřeb právě výše uvedených druhů ptáků, je však dohoda na ponechání vybraných lesních porostů v rezervacích bez jakýchkoliv zásahů. Snad tak časem vzniknou malé ostrůvky „divočiny“, kde budeme moci v tichém údivu sledovat přirozený život lesa a přitom nás potěší setkání i s jeho ptačími obyvateli.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt