Ohrožené druhy rostlin

Regionální seznam ohrožených druhů rostlin vyskytujících v CHKO Beskydy

Platnost k r. 1992, v blízké době bude seznam aktualizován.

Vysvětlivky:

Označení chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 395/92 Sb.

ko – kriticky ohrožené, so – silně ohrožené, o – ohrožené

Nezvěstné druhy:

vratička heřmánkolistá – ko, řeřišnice rýtolistá – ko, modrohořec bezlodyžný, chrpa měkká – ko,  svízel trojrohý, mečík bahenní – ko, smrkovník plazivý – ko, rozchodníkovec ostrolistý, hladýš pruský – so, běloprstka bělavá – so, bělolitka rolní, měkčilka jednolistá – ko, šklebivec přímý, užerka chmelová, vstavač nachový – so, tučnice obecná – so, hruštička zelenokvětá, 
vratičkovec mnohoklanný, krtičník stinný, starček poříční – so, starček podalpský, slatnice bahenní – ko, švihlík krutiklas – ko, 
vlochyně bahenní, židovník německý – ko

Kriticky ohrožené druhy:

jednokvítek velkokvětý – so, koukol polní, kontryhel grůňský, kyhanka sivolistá – o, česnek hadí - o, prha horská - o, 
plavuník zploštělý – o, suchopýr pochvatý, sleziník zelený, bříza tmavá, skřípinka smáčknutá, vratička měsíční – o, ďáblík bahenní – o, zvonek hadincový, zvonek širolistý, řeřišnice trojlistá, ostřice chudokvětá, zeměžluč spanilá, okrotice bílá – o, prstnatec plamatý – ko, mléčivec alpský, čilimníkovec rakouský, čilimník nízký, vemeníček zelenavý – so, korálice trojklanná – so, škarda ukousnutá, šafrán Heuffelův – so, střevíčník pantoflíček – so, bílojetel bylinný, rosnatka okrouhlolistá – so, kruštík tmavočervený – o, hvězdnatec čemeřovitý, jaterník podléška, cídivka podzimní – so, nechrastec výběžkatý, pérovník pštrosí – o, zdrojovka prameništní – ko, protěžec norský, vstavač kukačka – so, vstavač bledý – so, vstavač osmahlý – so, vstavač vojenský - so, 
klikva bahenní – o, hořec hořepník – so, tolije bahenní – o, všivec bahenní – so, všivec lesní – so, devětsil Kablíkové, jelení jazyk – ko, vemeník zelenavý – o, světlík slovenský – ko, mochna zlatá, ladoňka dvoulistá – so, silenka galská, hadí mord nízký, 
tis červený – so, lněnka pyrenejská, bařička bahenní, rudohlávek jehlancovitý - so, hořeček žlutavý karpatský - so

Silně ohrožené druhy:

oměj tuhý moravský – so, oměj pestrý – o, oměj vlčí – o, řeřišničník Hallerův, ostřice šupinoplodá – so, rožec hajní, 
pcháč bezlodyžný, škarda měkká jestřábníkovitá, bahnička chudokvětá – so, tetřice noční, kruštík bahenní – so, přeslička luční, suchopýr úzkolistý, světlík krátký, hořeček nahořklý – so, trličník brvitý, sítina kosrbatá, černýš rolní, vemeník zelenavý – o, 
lipnice oddálená, kapradina plevinatá – so, černolávek dřípatý, pryskyřník kašubský, rybíz alpský, růže galská, krtičník žlaznatý, 
čípek objímavý, ožanka čpavá- so, pryšec křovinný, prostřelenec křížatý – o, jetelík jahodnatý, náholník plamatý, jilm vaz, kozlík celolistý, 
kozlík trojený, vachta trojlistá – o, violka dvoukvětá

Ohrožené druhy:

řebříček oddálený, orlíček obecný, řepíček řepíkovitý, ostřice banátská, ostřice převislá, zeměžluč hořká, okrotice dlouholistá - o, prstnatec Fuchsův – o, prstnatec májový – o, prstnatec bezový – so, kamzičník rakouský – o, bahnička rakouská, 
bahnička bradavkatá, suchopýr širolistý, světlík modrý, sněženka podsněžník – o, mečík střechovitý – so, zblochan hajní, 
pětiprstka žežulník – o, podbělice alpská, vranec jedlový – o, třezalka rozprostřená, bezosetka štětinovitá, lilie zlatohlavá – o, 
plavuň pučivá – o, plavuň vidlačka, hlístník hnízdák, jehlice rolní, vstavač mužský – so, záraza žlutá, vemeník dvoulistý – o, pryskyřník platanolistý, vrba rozmarýnolistá, pampeliška Nordstedtova, pryšec tuhý, jetel bledožlutý, jilm habrolistý, jmelí jedlové, 
hlavinka horská - so

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt