Stráž ochrany přírody

Kromě pracovníků Správy CHKO může obyvatel i náhodný návštěvník Beskyd v terénu potkat i jiné „ochranáře“ – dobrovolné strážce.

„Strážcovská“ tradice má v Beskydech hluboké kořeny … Když pomineme dávná strážní stanoviště na kopcích v dobách válečných nebezpečí, můžeme za první strážce valašských hor považovat sbor portášů fungující zde v osmnáctém a devatenáctém století. Portáši chránili neklidnou moravsko-uherskou hranici, potírali zbojníky i pašeráky. Více informací o portáších na  http://portasi.cz/ . Dobrovolní strážci chráněné krajinné oblasti pracovali v hojném počtu již od samých počátků CHKO, přesněji od prosince r. 1973. V osmdesátých let minulého století jich bylo až okolo osmdesáti, v současnosti zhruba 40.

Strážce by měl být člověkem, kterého potkáte na horské pěšině, v lese, na lukách a který Vám ochotně popovídá o místní přírodě, zajímavostech, poradí cestu, slušnou hospodu nebo cykloservis. Určitě také upozorní na aktivity, které jsou v daném místě nevhodné či přímo zakázané, nabídne průvodcovské služby nebo třeba informační leták. V batohu má nejen pokutové bloky, ale také lékárničku, mapu, mobil s číslem Horské služby a měl by vědět jak to použít.

Pokud strážce zjistí porušování předpisů na ochranu přírody, musí v rámci svých možností zasáhnout. I dobrovolný strážce přírody je úřední osobou (dříve tzv. veřejný činitel), takže jeho výzvy je  případný hříšník povinnen uposlechnout.  Strážce má právo zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky a v rámci svých pravomocí i vstupovat na cizí pozemky. Zákon mu umožňuje i zadržet osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, do té doby, než zjistí její totožnost. V tomto případě však musí neprodleně informovat Policii České republiky. Strážce je také opravněn na místě zastavit rušivou činnost – toto opatření pak musí do 15 dnů potvrdit (příp. změnit, či zrušit) Správa CHKOB.

Stráž přírody na "svém" území ( + pro NPR Čantoria a NPP Skalická Morávka) ustavuje Správa CHKO Beskydy – koordinací strážců je pověřen Mgr. Jiří Lehký , jiri.lehky@nature.cz, tel. 571 654 293, kl. 38 

Více informací o stráži přírody najdete na stránkách Asociace strážců přírody www.strazprirody.cz, Novinky, kontakty a další informace věnované beskydským strážcům pak na http://beskydy.strazprirody.cz/

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt