Zarząd PK Beskydy >> Správa CHKO Beskydy

Zarząd PK Beskydy

Zarząd PK Beskydy
Nádražní 36 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 654 293
beskydy@nature.cz
www.beskydy.nature.cz

Zarząd PK BeskydyPowodem utworzenia parku krajobrazowego CHKO Beskidy były jego unikatowe wartości przyrodnicze, a przede wszystkim pozostałości pradawnych puszcz karpackich z występującymi tu cennymi gatunkami zwierząt i roślin. Warte uwagi są również bogate w gatunki łąki i pastwiska oraz unikatowe powierzchniowe i podziemne zjawiska pseudokrasowe. Beskidzki krajobraz ma wyjątkową wartość estetyczną, która powstała dzięki historycznej koegzystencji człowieka z górami. Znaczenie przyrodnicze tego terenu, który pokrywa się z ostoją ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) zostało dodatkowo podkreślone utworzeniem 50 mało-powierzchniowych obszarów chronionych. W ramach tworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 cały teren CHKO wyznaczono jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, a w 2005 roku zostały tutaj utworzone 2 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków – Beskidy i Horní Vsacko. Inne informacje

- kraina górskich grzbietów, głębokich wąwozów, rwących potoków i rzeczek, rozległych lasów, kwitnących  górskich zboczy i zabytkowych drewnianych chałup. Kraina, która w Czechach  nie ma odpowiednika, ponieważ tutaj  kończy się, a zarazem osiąga największą, na obszarze kraju, wysokość nad poziomem morza karpacki górski łuk – zielony kręgosłup Europy Środkowej.

Na pierwotne, dobrze zachowane środowisko obszaru CHKO  ma obecnie wpływ wiele czynników, z których jako zasadnicze można  wymienić: gospodarkę leśną, rolnictwo, ruch turystyczny, zabudowę i urbanizację obszaru oraz myślistwo. Obszary działania tych czynników na terenie CHKO wzajemnie się przenikają  i dlatego mają różny efekt. Dołączają  do nich i inne wpływy, które na obszarze CHKO występowały w przeszłości, a obecnie mają mniejsze znaczenie (obciążenie drzewostanów  emisją zanieczyszczeń), albo oddziaływają lokalnie (obszary sportowe, powodzie) czy w sposób istotny występują jedynie w określonych okresach (np. budowy liniowe jako bariera migracji zwierząt).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1973
Rozloha: 1160 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 7 národních přírodních rezervací (NPR), 26 přírodních rezervací (PR), 24 přírodních památek (PP)
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Beskydy: NPR Čantoria a NPP Skalická Morávka.
Zarząd PK Beskydy

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt