Zarząd PK Beskydy >> Charakterystyka

Charakterystyka

Powodem utworzenia CHKO (przyrodniczy obszar chroniony) Beskidy były jego unikatowe wartości przyrodnicze, przede wszystkim pozostałości pierwotnych pradawnych puszcz z występującymi cennymi zwierzętami i roślinami w Karpatach. Warte uwagi są również piętrowe różnorodne łąki, pastwiska, unikatowe powierzchniowe i podziemne zjawiska pseudokrasowe. Beskidzki krajobraz ma do tej pory wyjątkową wartość estetyczną, które powstała dzięki historycznej koegzystencji człowieka z górami. Znaczenie przyrodniczego obszaru chronionego zostało podkreślone utworzeniem 50 specjalnych obszarów chronionych o małej powierzchni. W ramach budowania europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000 cały teren CHKO wyznaczono jako Europejską ważną lokalizację a w 2005 roku zostały tutaj utworzone od razu 2 ptasie rezerwaty – Beskidy i Horní Vsacko. Inne informacje

Mapa obszaru

 

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt