Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Sport, turistika, rekreace

Sport, turistika, rekreace

Pár čísel o CHKO Beskydy

aneb Víte že … ?

  • je zde cca 1100 km turistických značených cest pro pěší
  • délka sjezdovek je okolo 50 km. Jen za posledních 10 let vzrostla o cca 5.700 m
  • Beskydy patří k oblastem s nejvyšší průměrnou sklonitostí svahů u nás ( … %)
  • Kněhyňská jeskyně je se svou hloubkou 57,5m nejhlubší pseudokrasovou jeskyní v celé flyšové oblasti Karpat
  • přírodovědně nejcennější území, zařazené do 1.zóny CHKO zabírají pouze 5,4% oblasti, tedy celkem asi …. ha 
  • v dávných dobách rostly smrkové lesy (horské smrčiny) pouze na nejvyšších vrcholech, ve výškách nad 1.200m – odhaduje se že jich bylo jen  asi 30 ha
  • u nás lze navštívit 4 naučné stezky ( „NS Hradisko“ v Rožnově p.R.;  „NS Radegast“ mezi Pustevnami a radhoštěm; „NS Čertův mlýn“ mezi Pustevnami a Martinákem a „NS Javornický hřeben“  na moravsko-slovenské hranici v Javorníkách
  • Beskydy jsou jediným chráněným územím v ČR, kde žijí rysi, medvědi a vlci a s nimi i cca 140.000 obyvatel
  • nejstarším chráněným územím v Beskydech je prales Salajka. rezervací je již od roku 1933

Turistické možnosti

Oblast Beskyd je po již více než sto let vyhledávaným cílem turistů. Počátky turistiky spadají do posledních roků 19. století, 
kdy vznikají první turistické spolky a začíná se stavbou horských chat, útulen a značením cest. v současnosti najdete na území CHKO Beskydy několik set kilometrů značených turistických pro pěší i pro cyklisty.

K oblíbeným cílům pěších návštěvníků patří hřeben Pustevny – Radhošť; vrchol Lysé hory; oblast Grúň – Bílý kříž; hřebenovka Javorníků (Bumbálka – Portáš), Vsetínských vrchů (Třeštík – Soláň) a některý z hřebenů Moravskoslezských Beskyd (Mosty u Jabl. – Bílý Kříž; Prašivá-Ropice-Malý Polom) a samozřejmě rarity typu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Rovněž cyklisté mohou využít poměrně husté sítě cyklostezek – na horských kolech mohou, na rozdíl od mnoha jiných horských oblastí v ČR, na mnoho hřebenových tras. Omezení pro cyklisty z důvodů ochrany přírody platí pouze v maloplošných zvláště chráněných územích (rezervacích) – speciálně např. pro oblast NPR Kněhyně-Čertův mlýn; NPR Mazák na Lysé hoře; 
NPR Pulčín-Hradisko (Pulčínské skály) a PR Smrk na stejnojmenné hoře.

Aktuální stav značených tras najdou zájemci v turistických mapách hned několika vydavatelů – jejich aktualizace a nová vydání se objevují prakticky každoročně a jsou běžně dostupné po celé ČR. O značení v terénu pečují členové KČT a je v dobrém stavu.

V zimním období lze většinu tras pro pěší využít i k turistice na běžkách - oblíbené jsou obzvlášť hřebenovky, přičemž lze využít poměrně dobrého spojení vlaky a autobusy. Některé linky Vás dovezou přímo do horských sedel (Pindula, Bumbálka, Pustevny, Čarták), vyžít lze i lanovky (Trojanovice– Pustevny; Oldřichovice-Javorový). V oblasti funguje celoročně Horská služba, 
která poskytuje pomoc v případě potřeby z 8 záchranných stanic.

Horolezecké možnosti jsou vzhledem k charakteru pohoří omezeny prakticky na stěny lomů nebo umělé lezecké stěny 
ve městech.

Podporou turistického ruchu a informovanosti se zabývá množství informačních kanceláří a agentur. Jeden z nejzajímavějších projektů pod názvem Valašské království propaguje zdejší oblast prostřednictvím folklórních tradic a recese.

O přírodě se turisté a návštěvníci mohou více dozvědět na 3 naučných stezkách provozovaných Správou CHKO Beskydy. U maloplošných zvláště chráněných území, kterými prochází značené trasy se turisté dozví o těchto územích přímo na místě, z informačních tabulí.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt