Přírodě přátelské závody

Není závod jako závod aneb které závody jsou k beskydské přírodě přátelské

V posledních letech narůstá zájem o pořádání závodů v horách. Ani Beskydy nejsou výjimkou. Spíše naopak. V jejich blízkosti logose nachází města plná aktivních mladých sportovců, je dostupné kvalitní sportovní vybavení a Beskydské vrcholy představují opravdovou výzvu, jak porovnat své schopnosti s ostatními nebo si jen udělat představu, co opravdu dokážu. A tak tu mimo zimní sezónu probíhají v průměru dva závody týdně. Některé čítají několik desítek účastníků, jiné i 3 tisíce, některé trvají pár hodin, jiné probíhají i v noci a jindy závodníci krouží po trati 24 hodin. Podobné je to i s potřebným zázemím a doprovodnými vozidly. Některé pravidelné trasy účastníci využívají pro svou přípravu dlouhé měsíce před vlastním závodem a to i ve večerních nebo nočních hodinách, kdy by už měla mít zvěř klid. Některým závodům stačí málo, jiné jsou náročné a jejich pořádání má znatelný dopad na přírodu i na místní obyvatele a turisty.

Správa CHKO Beskydy se proto rozhodla závody, které mají jen minimální dopad na přírodu, místní obyvatele a běžné turisty označit jako Přírodě přátelské závody.

A jak lze takový závod obecně popsat?

 1. neškodí přírodě (a to ani přímo například odpadky, erozí, trvalým značením, ani zprostředkovaně – např. stresováním zvěře, která pak loupá a poškozuje lesní porosty)
 2. neruší vzácné a citlivé druhy zvířat
 3. neruší a neomezuje ostatní turisty a rekreanty
 4. neruší a neomezuje obyvatele
 5. nevyužívá Beskydy jen jako sportoviště, ale také přináší něco pozitivního beskydské přírodě

Pevně věříme, že v Beskydech postupně převládnou závody honosící se prestižním označením „Přírodě přátelské závody“

 


Kdy je závod k přírodě přátelský?

 1. závod se vyhýbá klidovým oblastem a na jeho trase se neočekává nadměrné rušení zvěře
 2. start, cíl a občerstvovací stanice závodu jsou v dopravně snadno dostupném obydleném území mimo klidné horské partie
 3. pro zajištění závodu nejsou potřeba výjimky ze zákonů pro vjezd více jak tří motorových vozidel
 4. po závodu bude trasa uklizena včetně odstranění značení do 24 hodin
 5. závod nezpůsobí znečištění trasy odpadky a bude mít zajištěno vzhledem k počtu účastníků odpovídající sociální zázemí (toalety)
 6. závod nepřesáhne 300 účastníků
 7. závod nebude probíhat před rozedněním a po setmění
 8. závod nebude doprovázen aktivitami, které by plašily lesní zvěř (hlasitá hudba, vrtulníky, ohňostroje, hluk...)
 9. závod bude odsouhlasen KČT, Horskou službou, obcemi a vlastníky lesa, na jejichž území se koná
 10. organizátoři závodu ještě před konáním závodu zorganizují akci na pomoc beskydské přírodě

 

Dopad sportovních akcí není vždy stejný. Některá území obývají zvířata jen málo, jiná jsou domovem vzácných druhů. A právě takováto území s významným výskytem plachých a citlivých lesních druhů zvířat jsou označena jako klidové oblasti. Jedná se o oblasti, které zvěř využívá v zimním období, pro rozmnožování, pro hledání potravy atd. Zároveň se jedná o klidné oblasti s menším rekreačním tlakem, než na okolním území. Je pochopitelné, že s ohledem na vývoj přírody se může vymezení těchto oblastí také měnit.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt